Tillsammans för barn och unga i Helsingborg!

Aktivitet förebygger

Till hösten kommer barn och ungdomar på två pilotskolor få möjlighet att prova på organiserade fritidsaktiviteter under skoltid inom natur, kultur och idrott. Förutsättningar skapas också för att barnen ska kunna fortsätta i aktiviteten under sin fritid.

Skriven av: Therese Lundin
2023-05-22

I Ängelholm deltar samtliga skolor i Aktivitet förebygger (AF). Under två år kommer vi prova att ta fram och testa en resursintegrerande och anpassa modell för AF Helsingborg. Projektet är en satsning på barn och ungas hälsa och skolgång och bygger i hög grad på barns egna önskemål och rättigheter. I projektet finns många samarbetsaktörer såsom elevhälsan, skolor, Kulturförvaltningen, RF SISU Skåne, idrottsföreningar, Friluftsfrämjandet, Regional utveckling, Innovation Skåne m.fl.

Aktivitet förebygger https://partinfo.ikoncept.io/uppdrag/aktivitet-forebygger