Att leda och organisera värdesamskapande

Forskningscirkel

Forskningscirkelns mål var att stärka deltagarna i sina pågående och kommande uppdrag med att värdesamskapa inom och mellan organisationer. Allt detta för att bättre ta oss an samhällsutmaningar framöver. Deltagarna kommer från Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne. PART har drivit forskningscirkel tillsammans med forskare från Centrum för ledning av offentliga organisationer, Lunds universitet.

Skriven av: Therese Lundin
2023-03-01

Under två års tid har vi träffats och nu är det dags att presentera resultatet från forskningscirkeln. Varmt välkommen till Campus lokal Sea side den 17 mars!