PART logotyp

Vad är PART och vad gör dom egentligen?

Lärträffar med PART

PARTs arbetssätt utgår från ett tjänstelogiskt perspektiv och under lärträffen går vi igenom PARTs arbetssätt samt olika perspektiv på samverkan och varför det ibland kan vara så svårt.

Skriven av: Therese Lundin
2023-09-04

En gång per termin arrangerar PART lärträffar för dem som arbetar med liknande uppdrag såsom utvecklare, strateger, innovationsledare, projektledare, samordnare m.fl. Tillfällena består av två delar som bygger på varandra. Under träffarna beskriver vi tanken bakom PART som en gemensam plattform för systematiskt samarbeta kring barn och unga, vi diskuterar gemensamma lärdomar och erfarenheter, har engagerande gruppdiskussioner om olika logiker och hur de påverkar våra uppdrag, har dialog om olika former av värden samt diskuterar olika sätt att se på samverkan.

Datum för höstens lärträffar är 24/10 kl. 9-12 (del 1) och 15/11 kl. 9-12 (del 2). Har du inte fått en inbjudan men är intresserad? Kontakta innovationsledare anna.haraldsson2@helsingborg.se .