Ungas existentiella hälsa - konst, hälsa och existentiellt välmående för unga

11 oktober 2023, under Skåneveckan för psykisk hälsa, arrangerar PART och Konstfrämjandet Skåne en inspirationseftermiddag i två delar med fokus på "Vad är existentiell hälsa och hur kan det tas tillvara för att främja barn och ungas psykiska hälsa?". Varmt välkommen!

Skriven av: Anna Haraldsson
2023-06-26

Kraftsamling psykisk hälsa inom Sveriges Kommuner och Regioner lyfter fram existentiell hälsa som en outnyttjad resurs för att främja psykisk hälsa. Vad är existentiell hälsa och hur kan det tas tillvara för att främja barn och ungas psykiska hälsa?

Program

13.30 – 14.30 Framtidshopp eller förlamande oro – Samtal och kreativitet som möjliggörare i arbetet för ungas existentiella hälsa. Livets stora frågor utmanar ofta livet självt, redan i unga år. Hur vi hanterar frågor som livets meningsfullhet, framtidstro, sammanhang, livets mål och mening har visat sig vara avgörande för hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt. I föreläsningen presenteras aktuell forskning och hur den existentiella hälsan, i en sekulär tid, kan främjas genom möjliggörandet av många språk och uttryck. Föreläsning av Cecilia Melder, doktor i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, Uppsala universitet.

14.30 – 14.50 Paus

14.50 – 16.00 Att öppna sitt seende: konst som en väg till existentiell hälsa. I Kristianstad kommun har konst använts som språngbräda för eget fantiserande, tolkade och dialoger om livet tillsammans med unga som inte arbetar eller studerar. Ta del av erfarenheterna och testa det material som ungdomarna testat. Samtal och upplevelsebaserad aktivitet med konstnärerna Jens Lundberg och Johanna Bolin.

Datum och tid: 11 oktober, 2023. Kl. 13.30 – 16.00

Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg

Anmälan: sker digitalt, till en aktivitet eller till båda, via den här länken: https://forms.gle/ac8eLZh823WeWVym8 OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn!

Sista anmälningsdag: 04/10/2023

Kontaktperson: anamaria.bermeo@konstframjandet.se