Att leda och organisera uppdrag i värdesamskapande

Forskningscirkeln

Forskningscirkeln har haft som mål att stärka deltagarna i sina pågående och kommande uppdrag med att värdesamskapa inom och mellan organisationer. Allt detta för att bättre ta oss an samhällsutmaningar framöver. Deltagarna har kommit från Helsingborgs stad, Landskrona stad och region Skåne. PART har drivit forskningscirkel tillsammans med forskare från Centrum för ledning av offentliga organisationer, Lunds universitet.

Att leda och organisera uppdrag i värdesamskapande

Välfärdens uppdrag handlar i grunden om att olika organisationers kompetenser och resurser integreras för att möta invånarnas hela behov och erbjuder varje invånare möjlighet till en god livskvalité. Nya sätt att hantera välfärdens komplexitet, gränser och tröghet har utvecklats över åren där lösningar ofta beskrivs i form av samverkan, men samverkan är komplext och organiserar inte sig själv. Rollen som samordnare har därför vuxit fram som ett svar på behovet att bli bättre på att samverka, där man (utan chefsmandat) behöver kunna motivera, mobilisera och integrera aktörer och resurser över flera organisationer.

Detta projekt har tagit formen av en forskningscirkel, där forskare och praktiker tillsammans undersökt problematiken kring att samordna den tröga samverkan i välfärden, i syfte att skapa en gemensam kunskapsutveckling. Forskningscirkeln har haft som mål att stärka deltagarna i sina pågående och kommande uppdrag med att värdesamskapa inom och mellan organisationer. Allt detta för att bättre ta oss an samhällsutmaningar framöver.

Alla praktikerna som deltagit har till vardags någon form av samordningsroll i sitt professionella uppdrag (projektledare, samordnare, koordinator, innovationsledare osv) och vår gemensamma forskningsfråga i cirkeln har varit hur kan aktörer och deras resurser ledas och integreras (effektivt) i värdesamskapande? Utifrån denna fråga har vi diskuterat, reflekterat samt testat på hemmaplan om vi genom att arbeta med ett användarorienterat perspektiv ökar möjligheterna för en effektiv samverkan, där vi sätter invånarna, och inte verksamheten, i fokus.

Kontakt

Chef Pernilla Danielsson, PART

pernilla.danielsson@helsingborg.se