Inspelad konferens

Existensiell hälsa - nästa stora samhällsutmaning

Under Helsingborg stads stadsmässa H22 City Expo genomförde PART, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Allmänna Arvsfonden, konferensen ”Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning”.

Skriven av: Therese Lundin
2022-06-01

Nu kan du ta del av den inspelade konferensens sju olika föreläsningar. Konferensen genomfördes i Socialförvaltningens Dome i Slottshagen, Helsingborg 2022-06-07 och är en del av PART projektet SOL.

 1. Välkommen och introduktion

  Anna Haraldsson, projektledare “Snacka om livet”, PART

Klicka här för att se inspelningen på YouTube

 1. Den existentiella hälsan och vägen från WHO till Sverige

  Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling Göteborg

Klicka här för att se inspelningen på YouTube

 1. Kraftsamling psykisk hälsa-existentiell hälsa en outnyttjad resurs

  Ing-Marie Wieselgren, dåvarande psykiatrisamordnare och projektchef SKR, psykiatriker

  Martin Rödholm projektledare psykisk hälsa SKR, specialistläkare

Klicka här för att se inspelningen på YouTube

 1. Ung Hälsa och FOMO-fika: exempel på samarbeten med Hälsolots i Göteborg stad

  Ida Hallgren, leg psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet

Klicka här för att se inspelningen på YouTube

 1. Livsstilsverktyget – Ett sätt att kombinera vetenskap med existentiell hälsa

  Anders Rosengren, professor i molekylär medicin Göteborgs universitet, forskningsledare för Livsstilsverktyget

Klicka här för att se inspelningen på YouTube

 1. Öppna kort – ett verktyg för att prata om erfarenheter i livet

  Ida Hallgren, leg psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet

  Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling Göteborg

Klicka här för att se inspelningen på YouTube

 1. Snacka om livet – ett långsiktigt arbete för att främja barn och ungas existentiella hälsa

  Anna Haraldsson, projektledare Snacka om livet, PART

Klicka här för att se inspelningen på YouTube