Aktuellt

PART logotyp

Lärträffar med PART

PARTs arbetssätt utgår från ett tjänstelogiskt perspektiv och under lärträffen går vi igenom PARTs arbetssätt samt olika perspektiv på samverkan och varför det ibland kan vara så svårt.

Break the silence

I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa bjuder vi in till en kväll kring hopp och musikens betydelse för ungas psykiska – och existentiella – hälsa. Kvällen arrangeras av Musik i Syd, Soulful Music och Betaniastiftelsen i samarbete med PART och elevhälsan i Helsingborg stad. Varmt välkommen!

Ungas existentiella hälsa - konst, hälsa och existentiellt välmående för unga

11 oktober 2023, under Skåneveckan för psykisk hälsa, arrangerar PART och Konstfrämjandet Skåne en inspirationseftermiddag i två delar med fokus på "Vad är existentiell hälsa och hur kan det tas tillvara för att främja barn och ungas psykiska hälsa?". Varmt välkommen!

Problematiska skärmvanor i en digital tid - omvärldsbevakning

"Ni har haft tur som inte vuxit upp i den här tiden!” citat från ungdom i högstadiet. Omvärldsbevakning har genomförts för att identifiera behov samt att synliggöra kunskap och erfarenheter kring barn och unga med problematiska skärmvanor som bor i Helsingborgs stad.

Rörelseyran

Välkomna till Rörelseyran 2023 - ett av Sveriges största prova på-event för barn och det bästa av allt, ALLA aktiviteter är helt gratis! PART kommer att arrangera aktivitet tillsammans med Centrala elevhälsan och Sunt fokus.

Aktivitet förebygger

Till hösten kommer barn och ungdomar på två pilotskolor få möjlighet att prova på organiserade fritidsaktiviteter under skoltid inom natur, kultur och idrott. Förutsättningar skapas också för att barnen ska kunna fortsätta i aktiviteten under sin fritid.

Forskningscirkel

Forskningscirkelns mål var att stärka deltagarna i sina pågående och kommande uppdrag med att värdesamskapa inom och mellan organisationer. Allt detta för att bättre ta oss an samhällsutmaningar framöver. Deltagarna kommer från Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne. PART har drivit forskningscirkel tillsammans med forskare från Centrum för ledning av offentliga organisationer, Lunds universitet.

Existensiell hälsa - nästa stora samhällsutmaning

Under Helsingborg stads stadsmässa H22 City Expo genomförde PART, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Allmänna Arvsfonden, konferensen ”Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning”.