Problematiska skärmvanor i en digital tid - omvärldsbevakning

"Ni har haft tur som inte vuxit upp i den här tiden!” citat från ungdom i högstadiet. Omvärldsbevakning har genomförts för att identifiera behov samt att synliggöra kunskap och erfarenheter kring barn och unga med problematiska skärmvanor som bor i Helsingborgs stad.

Skriven av: Therese Lundin
2023-05-29

Vi lever idag i en digital och snabbt föränderlig tid som både ställer krav på ny kunskap och en förmåga att kunna gå i takt med samhällets snabba utveckling. Även om den digitala utvecklingen ur ett övergripande perspektiv kan ses bidra till stora möjligheter så kan den också medföra utmaningar för både samhälle och individ. En sådan utmaning handlar exempelvis om hur vi idag behöva förhålla oss till de potentiella hälsorisker som barn och ungas ökade digitala medieanvändning i vissa fall kan leda till.

Idag har både vuxenvärlden och samhällets olika aktörer fått ett ökat ansvar att kunna vägleda och stödja barn och unga till en balanserad och sund digital konsumtion. Som ett led i att leva upp till Barnkonventionens lagstadgade krav behöver samhället dessutom kunna svara till det potentiella behov av hjälp och stöd som barn och unga och deras föräldrar kan ha i relation till problematiska skärm- och dataspelsvanor. Hela omvärldsbevakningen hittar du här.

Arbetet är ett samarbete med elevhälsan i Helsingborg och ingår som en del i uppdraget Förstärkning av PART.