Forskarföreläsning ungas existentiella hälsa

Se en inspelad föreläsning om den nya forskning som bedrivs i samarbete med Snacka om livet, samt om befintlig forskning kring arbete med barn och ungas existentiella hälsa.

Skriven av: Anna Haraldsson
2024-07-10

Universitetslektorerna Magnus Lindén och Alina Lidén från Lunds universitet presenterar det forskningsprojekt som beviljats medel från Helsingborg stads Forsknings- och utvecklingsfond och som genomförs i samarbete med Snacka om livet (SOL). Forskningsprojektet, vid namn Lärande och utveckling av arbete med barn och ungas existentiella hälsa utifrån ett organisations- och medarbetarperspektiv, syftar till att undersöka hur offentlig verksamhet kan rusta sin organisation för att möjliggöra och underlätta arbetet med existentiell hälsa bland barn och unga i Helsingborg. Föreläsningen ger också en översikt av befintlig forskning kring arbete med barn och ungas existentiella hälsa.

Föreläsningen gavs på Snacka om livets nätverksträff i april 2024 och har i efterhand spelats in i en studio på Campus Helsingborg. Ta del av föreläsningen här.