Forskning från Lunds universitet!

Framöver kommer forskning kopplas till vårt arbete med barn och ungas hälsa!

Skriven av: Therese Lundin
2024-03-01

Docent Ulrika Westrup och lektor Alina Lidén vid Institutionen för tjänstevetenskap samt lektor Magnus Lindén vid Institutionen för psykologi har beviljats forskningsmedel från Helsingborg stads Forsknings- och utvecklingsfond för att studera projekten "Aktivitet Förebygger" och "SOL - Snacka om livet"!

I SOL kommer forskarna (Alina och Magnus) att studera hur offentlig verksamhet kan rusta sin organisation för att möjliggöra och underlätta arbetet med existentiell hälsa bland barn och unga i Helsingborg. Läs mer om SOL.

I Aktivitet förebygger kommer forskarna (Ulrika, Alina och Magnus) studera hur aktörer och deras resurser kan integreras på ett effektivt sätt, för att kunna utveckla och tillämpa en resursintegreringsmodell inom förebyggande verksamhet. Läs mer om Aktivitet förebygger.

Se mer om forskningsprojekten på Lunds universitets hemsida.