Ringstorpsskolan ingår i AF!

Sedan hösten 2023 har barn och ungdomar från Nanny Palmkvistskolan och Filbornaskolan deltagit i AF och nu fasas projektets tredje pilotskola Ringstorpsskolan på. Under våren 2024 provar 250 barn och ungdomar på olika former av föreningsverksamhet under skoltid.

Skriven av: Therese Lundin
2023-05-22

Detta är en satsning på barn och ungas hälsa och skolgång och bygger i hög grad på barns egna önskemål och rättigheter. Projektet fokuserar på att ta fram en modell för att kunna identifiera aktörer och resurser som kan bidra, samt hur samordning av dessa kan ske så att vi kan mobilisera och samlat tillgodose barn och ungas behov och önskemål. I projektet finns många samarbetsaktörer såsom elevhälsa, skolor, Kulturförvaltningen, Fritid Helsingborg, RF SISU Skåne, idrottsföreningar, studieförbund, kulturföreningar, Regional utveckling, Innovation Skåne m.fl.

Om projektet Aktivitet Förebygger.