Socialstyrelsen lyfter GoFaR

Se inspelningen om GoFaR när Socialstyrelsen lyfte arbetssättet som ett lärande exempel!

Skriven av: Therese Lundin
2024-07-05

Socialstyrelsen har i regeringsuppdrag att stödja en ökad förskrivning av FaR - Fysisk aktivitet på recept. Inom ramen för uppdraget arrangerar myndigheten regelbundna digitala webinarium. Den 22 april medverkar medarbetare från PART/Region Skåne tillsammans med Landskrona och Gotland för att berätta om sina erfarenheter att arbete med GoFaR. Se inspelningen här (spola fram till 53.21 in filmen).

Här kan du läsa mer om GoFaR.