Ett förebyggande arbetssätt för att öka fysisk aktivitet

GoFaR

GoFaR är ett förebyggande arbetssätt som PART har utvecklat tillsammans med elevhälsan i Helsingborg och elevhälsan i Landskrona. Region Skåne sprider GoFaR till anda skånska kommuner genom satsningen “Sätt Skåne i rörelse”, som ett led i satsningen på barn och ungas psykiska hälsa.

Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept

Utvecklingsarbetet påbörjades 2018 i Helsingborg och 2019 i Landskrona och GoFaR är idag en del av ordinarie verksamhet i båda städerna. Insatsen kan erbjudas elever från förskoleklass till gymnasiet.

GoFaR är ett arbetssätt för att tillsammans med barnet samskapa fram en lösning för att öka barnets fysiska aktivitet, och därmed främja barn och ungas hälsa, utveckling och skolgång. GoFaR utgår från metoden FaR – Fysisk aktivitet på Recept som är en forskningsbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården. Det är skolsköterskorna på städernas skolor som förskriver receptet. Go:et betyder gemensamt ordnat, och innebär att en stödjande miljö med personer från olika aktörer skapas runt eleven för att den ska lyckas. I arbetssättet ingår också att eleven får välja en så kallad Go-person som är en vuxen på skolan som eleven har förtroende för som har som uppgift att stötta, uppmuntra och motivera eleven till förändringen.

Idag sprids GoFaR tillsammans med Region Skåne till andra skånska kommuner genom regionens satsning på barn och ungas psykiska hälsa genom Sätt Skåne i rörelse. Andra metoder som sprids till de skånska kommunerna genom satsningen är: Dans för hälsa, Skogshjältarna, Aktivitet förebygger, Rörelsesatsning i skolan m.fl.

Flera olika filmer har tagits fram av PART tillsammans med verksamheterna för att kunna informera om och sprida GoFaR.

Samtalsstöd

GoFaR lådan används under förskrivningssamtalet och innehåller ett samtalsstöd som bygger på motiverande samtal och syftar till att förskrivare och elev ska kunna samskap fram lösningen tillsammans. Samtalsstödet används för att kartlägga elevens nätverk och fysiska aktivitetsnivå, skatta motivation, möjliggöra för eleven att vara delaktig och komma fram till vilken aktivitet den vill göra mm.

Nedladdningsbara filer:

Kontakt

Therese Lundin, innovationsledare PART

therese.lundin@helsingborg.se