Välkommen till våra populära lärträffar!

Många personer från kommun, region och civilsamhälle har redan gått och nu välkomnar vi dig till vårens två träffar!

Skriven av: Therese Lundin
2024-03-01

En gång per termin arrangerar vi lärträffar för dem som är nyfikna på PART och det tjänstelogiska perspektiv som genomsyrar vårt arbetssätt. Fokus är på olika former av värde, olika perspektiv på samarbete och samverkan samt olika logiker som delvis kan förklara varför det ibland kan vara så svårt att “få till det”. Tanken med träffarna är att deltagarna ska få möjlighet att reflekterar och diskuterar tillsammans utifrån sina egna erfarenheter och utifrån den teoretiska grund som lärträffarna bygger på.

Datum för våren 2024

  • Del 1: 24 april kl. 9-12

  • Del 2: 24 maj kl. 9-12

Vill du anmäla dig eller veta mer? Kontakta innovationsledare anna.haraldsson2@helsingborg.se.