Psykisk hälsa hos unga

PSHOUT

En satsning tillsammans med Elevhälsan och socialförvaltningens Team Tidiga insatser i Helsingborg.

PSHOUT var ett paraplyprojekt som inkluderade olika deluppdrag med fokus på unga tjejers psykiska hälsa. Vissa av delprojekten riktar sig endast till tjejer (därav namnet) och några riktar sig generellt till ungdomar. Bakgrunden till PSHOUT är den ökade upplevda psykiska ohälsan hos barn och unga och där Elevhälsan och Tidigar insatser hos Socialförvaltningen i Helsingborg bestämde sig att tillsammans med PART bidra till långsiktiga lösningar för att vända detta.

Uppdrag som ingick i satsningen PSHOUT är bl.a: GoFaR, Starka och JAGÈGO.