PART styrs- och leds av många

Om oss

PART är en samverkansplattform mellan Helsingborgs stad, Landskrona stad och Region Skåne. Vårt gemensamma arbete för och med barn och unga formaliseras genom en gemensam styr- och ledningsmodell, och projekten samfinansieras via denna plattform.  

En verksamhetsöverskridande samverkan

PARTs beståndsdelar

Helsingborg: kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Landskrona: kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt individ- och familjenämnden. Vi har en gemensam styr- och ledningsmodell för nämndernas/förvaltningarnas gemensamma arbete.

En visuell representation av styr- och ledningsmodellen

Styr- och ledningsmodell

Genom modellen formaliserar samverkan mellan ingående aktörer och beslut för gemensamma arbeten förankras på olika nivåer. Medarbetar och personal från olika verksamheter är tillsammans med invånarna utvecklare i uppdragen, verksamhetschefer och enhetschefer utgör operativ ledning för gemensamma projekt, tjänstemannastyrgruppen beslutar om projekt och ekonomiska ramar medan den politisk ordförandegruppen pekar ut den gemensamma riktningen för verksamheten.

Det finns ett arbetande nätverk med representanter från varje ingående aktör och nivå. Nätverket arbetar med gemensamma frågor exempelvis barn och ungas psykiska hälsa.

Vi jobbar här

Pernilla Danielsson

Chef pernilla.danielsson@helsingborg.se

Therese Lundin

Innovationsledare therese.lundin@helsingborg.se

Anna Haraldsson

Innovationsledare anna.haraldsson2@helsingborg.se

Lina Jensen

Utvecklare lina.jensen@helsingborg.se

Ordförande PART
Torbjörn Brorsson (M) kommunalråd och ordförande individ- och familjenämnden Landskrona
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Chef PART
Pernilla Danielsson
pernilla.danielsson@helsingborg.se