Kopplad till

2022-03-01

Under 2020-2021 genomfördes Snacka om livet (SOL) som en pilot och förstudie med syfte att undersöka och testa arbete med ungas existentiella hälsa på olika arenor. Resultatet ledde fram till beslutet att vidareutveckla och skala upp arbetet med att stärka ungas existentiella hälsa, som ett sätt att främja psykisk hälsa. Sedan 2022.01.01 genomförs SOL som ett PART-projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. PART-projektet pågår fram till 2024-12-31.