Socialstyrelsen lyfter GoFaR som ett lärande exempel

Socialstyrelsen har bjudit in PART/Region Skåne för att tillsammans med förskrivare från Landskrona och Gotland berätta om arbetet med GoFaR - Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept.

Skriven av: Therese Lundin
2024-04-19

Socialstyrelsen har i regeringsuppdrag att stödja en ökad förskrivning av FaR - Fysisk aktivitet på recept. Inom ramen för uppdraget arrangerar myndigheten regelbundna digitala webinarium “Arena för lärande och erfarenhetsutbyte”. Den 22 april medverkar medarbetare från PART/Region Skåne tillsammans med Landskrona och Gotland för att berätta om sina erfarenheter att arbete med GoFaR.

Här kan du läsa mer om GoFaR.