Kopplad till

2020-08-14

GoFaR, Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept, är en vidareutveckling av FaR- metoden och riktar sig till barn och unga genom elevhälsan i Landskrona. GoFaR är en metod som tillämpar Barnkonventionen i praktiken och bygger på Självbestämmandeteorin, SDT.
Utvecklingsarbetet påbörjades i Helsingborg (läsåret 18/19) och vidareutvecklades och anpassades lokalt för Landskrona under projekttiden januari 2019 – juni 2020. Arbetet genomfördes tillsammans med många olika aktörer för att våra gemensamma resurser ska göra bästa nytta för målgruppen. Exempelvis har barn, ungdomar, vårdnadshavare, skolsköterskor, skolpersonal, föräldrastöd, aktivitetsarrangörer m.fl deltagit. PART – Preventivt arbete tillsammans, RF SISU Skåne samt Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention (fysisk aktivitet) har utgjort stöd till elevhälsan och andra aktörer i Landskronas utvecklingsarbete.